Zasady eksploatacji i postępowania

ZASADY EKSPLOATACJI WYKRYWACZA TLENKU WĘGLA
ORAZ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WŁĄCZENIA SIĘ ALARMU

 

Zasady eksploatacji i konserwacji wykrywacza tlenku węgla.

 

  • raz w tygodniu sprawdzić urządzenie przez naciśnięcie przycisku TEST/RESET
  • raz w miesiącu za pomocą odkurzacza z miękką przystawką usunąć kurz z obudowy
  • nie stosować do czyszczenia wykrywacza żadnych detergentów oraz roztworów
  • w pobliżu urządzenia nie rozpylać żadnych odświeżaczy powietrza, dezodorantów, sprayów, farb oraz innych aerozoli
  • nie należy malować i lakierować obudowy urządzenia, farba może zakryć otwory wlotowe powietrza do urządzenia, przez co utrudni lub całkowicie zakłuci prawidłowe działanie czujnika
  • w przypadku prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu, np. malowania, tapetowania, lakierowania podłogi, przed ich rozpoczęciem należy zdemontować wykrywacz i przenieść go do innego pomieszczenia
  • przed ponownym zainstalowaniem czujnika odnawiane pomieszczenie powinno zostać dobrze przewietrzone.

 

Zasady postępowania w przypadku włączenia się alarmu.


Przede wszystkim należy zachować spokój. W większości przypadków uruchomienie czujników tlenku węgla nie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, ale nie można go lekceważyć. Czułość alarmu jest tak dobrana, aby reagował już przy stężeniach CO nie zagrażających życiu i umożliwiał podjęcie właściwych działań.

Jeżeli alarm aktywuje się należy:

nacisnąć przycisk TEST/RESET urządzenia, które się aktywowało
wyłączyć wszystkie urządzenia mogące być źródłem tlenku węgla, jak najszybciej wydostać się na świeże powietrze, wyjść z budynku lub otworzyć okna/drzwi i przy nich pozostać
nie wchodzić do budynku lub odchodzić od okien dopóki alarm się nie wyłączy, a budynek (mieszkanie) nie zostanie właściwie przewietrzony.Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności alarm włączy się w ciągu 24 godzin, należy powtórzyć czynności zgodnie z powyższym schematem, a następnie zawiadomić właściwą Administrację Domów Mieszkalnych w celu zlokalizowania i usunięcia przyczyn pojawienia się tlenku węgla w pomieszczeniu.

Jeżeli ktokolwiek z domowników czuję się źle, należy niezwłocznie opuścić budynek i wezwać Pogotowie Ratunkowe.