Budowa sieci cieplnej - ul. Głęboka

 

Cieszyn, styczeń 2017r..

 

Właściciele, Wspólnoty Mieszkaniowe

i Administratorzy Nieruchomości
położonych przy ul. Głębokiej w Cieszynie

 

Szanowni Państwo,

Energetyka Cieszyńska rozpoczyna prace projektowe budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Głębokiej. W chwili obecnej projektem objęte są budynki przewidziane do podłączenia do ciepła systemowego w ramach, realizowanego wspólnie z Gminą Cieszyn, programu ograniczenia niskiej emisji.

Przygotowywany wspólnie z Gminą program uciepłownienia ulicy Głębokiej będzie polegał na likwidacji ogrzewania piecowego na paliwo stałe i zastąpieniu go ogrzewaniem
z miejskiej sieci ciepłowniczej. W możliwym zakresie przewidziana jest także termomodernizacja budynków. Energetyka Cieszyńska na swój koszt wykona przyłącze sieci do budynku oraz węzeł cieplny dwufunkcyjny centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Realizację i zakończenie budowy sieci cieplnej w ulicy Głębokiej, przewidziano na II i III kwartał 2018 roku.

Przed przystąpieniem do projektowania sieci konieczne jest opracowanie zakresu prac, w tym m.in. określenie miejsca poprowadzenia przyłącza do budynku i lokalizacji węzła cieplnego. Energetyka Cieszyńska planuje wykonać podłączenie sieci cieplnej do budynków komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Cieszyn. W załączeniu podajemy listę budynków (wraz z mapką), aktualnie objętych pracami projektowymi.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy jesteście zainteresowani podłączeniem swojego budynku do projektowanej sieci i ewentualnie wskazaniem takiego miejsca w piwnicy lub na parterze, do którego można doprowadzić przyłącze i zabudować węzeł cieplny. Wiedza na ten temat pomoże nam zaprojektować przyłącze, przy czym złożona na tym etapie deklaracja nie będzie traktowana jako wiążące zobowiązanie do podłączenia się do sieci. Czas potrzebny na zakończenie prac projektowych będzie można wykorzystać
na podjęcie ostatecznej decyzji o przystąpieniu do inwestycji. Prace projektowe w zakresie sieci i węzłów Spółka wykona na swój koszt.

Podłączenie budynku do systemu ciepłowniczego nie musi wiązać się z koniecznością zmiany systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody we wszystkich mieszkaniach, jednakże w takim przypadku zostanie każdorazowo wykonana analiza opłacalności dla przedsięwzięcia.

Po zakończeniu zadania, zostanie przez Gminę wykonana modernizacja nawierzchni w ulicy Głębokiej i jakiekolwiek prowadzenie prac budowlanych w ulicy będzie bardzo trudne do realizacji.

Wszystkim zainteresowanym Energetyka Cieszyńska deklaruje pomoc w poszukiwaniu środków finansowych na realizację instalacji wewnętrznych w budynkach.

W imieniu Spółki sprawę prowadzi Pani Małgorzata Herboczek tel. 33 85 76 870, e-mail: malgorzata.herboczek@ec.cieszyn.pl; Dział Obsługi Odbiorców i Marketingu, pokój nr 215.

Szczegóły na temat programu w załączonej ulotce informacyjnej.

 

z poważaniem

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.