Info - prawa strona

Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 
tel. 33 852 25 60
fax  33 851 33 63
 
e-mail sekretariat@zbm.cieszyn.pl
 
Dział Gospodarki Budynkami
tel. 33 851 18 86
 
Dział Administracji i Eksploatacji Budynków
ul. Głęboka 13
tel. 33 852 08 43, 33 852 02 23
fax 33 851 33 70
 
telefon awaryjny
663 856 000
 

 

 e-BOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

 

 

LOGOWANIE

 

Najemcy mieszkań

 

Najemcy lokali użytkowych

 

 e-BOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

 

Właściciele mieszkań

Witamy na stronie Zakładu Budynków Miejskich
w Cieszynie spółka z o.o.

 

Informacja w języku migowym - proszę kliknąć w obrazek

 

 Uprzejmie informujemy, iż od poniedziałku 13 lipca 2020 roku przy siedzibie ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. zostało uruchomione Biuro Obsługi Klienta (budynek obok parkingu). Zgodnie z sugestiami naszych mieszkańców, Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 i daje możliwość osobistego załatwiania spraw przez naszych klientów, mieszkańców i przedsiębiorców. Osoby, które nie mają możliwości załatwienia swojej sprawy w tych godzinach , prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu 33 85-22-560, gdzie zostanie ustalony dogodny dla Państwa termin.

 

Biuro przystosowane jest również do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niedosłyszących i głuchych - zapewniamy obsługę w języku migowym. Biuro przystosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także istnieje możliwość załatwiania spraw bezpośrednio z samochodu z wykorzystaniem specjalnie wydzielonego do tego celu miejsca postojowego zlokalizowanego bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta. W dalszej kolejności planujemy rozszerzenie możliwości obsługi osób z innymi szczególnymi potrzebami, w tym osób niedowidzących i niewidzących.

 

W budynku BOK-u umieszczona jest tablica elektroniczna zawierająca wszystkie informacje publikowane przez spółkę na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych. Nasz klient może obsłużyć tablicę samodzielnie, aby dowiedzieć się m in. o kolejności na liście oczekujących, o przydziałach lokali mieszkalnych, o przeprowadzanych przez spółkę przetargach i ich wynikach.

 

W celu dalszego ułatwienia kontaktu z naszymi klientami trwają prace nad uruchomieniem internetowego terminarza, który pozwoli na umawianie się w Biurze Obsługi Klienta w konkretnych sprawach z merytorycznymi pracownikami i w dogodnym dla klienta terminie.

 

Niezależnie od tych działań zachęcamy Państwa do korzystania z dotychczas funkcjonujących form załatwiania spraw drogą elektroniczną, mailowo oraz poprzez platformę e-puap, w związku z przedłużającym się stanem epidemiologicznym i koniecznością zachowania szczególnych zasad.

 

Ponadto zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej naszej firmy.

  

 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

 

 
 • Uruchomienie e-BOK w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp z o. o.

   

  Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ( e- BOK ).

   

  Zachęcamy najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz właścicieli mieszkań do pobierania loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z systemu e -BOK.

   

  Aby otrzymać login i hasło do platformy e-BOK należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, z dokumentem tożsamości. W razie braku możliwości osobistego odebrania loginu i hasła, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia sposobu dostarczenia
  w formie elektronicznej loginu i hasła do platformy e-BOK.


  Dowiedz się więcej
 • Informacja - Wnioski o dodatek osłonowy

  Szanowni Mieszkańcy

  W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o przez najemców komunalnego zasobu mieszkalnego dotyczącymi możliwości skorzystania z dofinansowania do części kosztów energii elektrycznej, gazowej oraz rosnących cen żywności, wynikającego z dodatku osłonowego ( Dz.U. z 2022 r. poz.1 z dnia 17 grudnia 2021 roku),

  uprzejmie informujemy, że wnioski o taką pomoc należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych tel. 033 479 49 36.


  Dowiedz się więcej
 • Informacja o uruchomieniu e-BOK w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. informuje o uruchomieniu od dnia 01.01.2022 r. Elektronicznego Biura Obsługi Klienta( e-BOK ) umożliwiającego sprawdzenie za pośrednictwem strony internetowej indywidualnego stanu konta opłat za używanie lokalu mieszkalnego i użytkowego.


  Dowiedz się więcej
 • Program wsparcia ZBM w zakresie realizacji inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji

  Szanowni Mieszkańcy

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych lokatorów, informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia ZBM w zakresie realizacji inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.


  Kontynuujemy uruchomiony w III kw. 2021 roku program obejmujący wsparcie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w komunalnych budynkach administrowanych przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o., jak również gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem lokali usługowych.


  Dowiedz się więcej
 • O G Ł O S Z E N I E

  Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. przypomina mieszkańcom, że w razie stwierdzenia przebywania w budynku lub jego otoczeniu osób bezdomnych, należy o tym fakcie poinformować odpowiednie Służby Mundurowe oraz MOPS.

   

  TELEFONY INTERWENCYJNE:

  POLICJA 997

  STRAŻ MIEJSKA 986

  SŁUŻBY RATOWNICZE 112

  MOPS – pomoc bezdomnym 533 307 132


  Dowiedz się więcej